Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月28日星期四

Cặp vợ chồng LGBT nổi tiếng 'Múi Xù - Di Bảo' quyết định sinh con, CĐM háo hức: 'Quả ngọt đã đến!'

Cặp vợ chồng LGBT nổi tiếng 'Múi Xù - Di Bảo' quyết định sinh con, CĐM háo hức: 'Quả ngọt đã đến!'
- Sau 8 tháng về chung một nhà, cặp đôi nổi tiếng trong giới LGBT lần đầu tiết lộ về cuộc sống hôn nhân. Cặp đôi cũng cho biết khoảng 2-3 năm nữa ...