Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Bộ trưởng Du lịch Malaysia gây tranh cãi vì phát ngôn về người đồng tính

Bộ trưởng Du lịch Malaysia gây tranh cãi vì phát ngôn về người đồng tính
- Tuy nhiên, Kepita nhấn mạnh Malaysia là một quốc gia có chủ quyền, có quan điểm riêng đối với nhiều vấn đề gồm cả cộng đồng LGBT và Israel.

Follow by Email