WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Vụ trưởng Bộ Y tế được cộng đồng LGBT Việt vinh danh là 'Nhân vật của năm'

Vụ trưởng Bộ Y tế được cộng đồng LGBT Việt vinh danh là 'Nhân vật của năm'
- Ông Nguyễn Huy Quang là một trong những nhân vật hiếm hoi không thuộc cộng đồng LGBT từng chiến thắng giải thưởng LGBTI+ Việt Nam tôn vinh.

Follow by Email