Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Vụ trưởng Bộ Y tế được cộng đồng LGBT Việt vinh danh là 'Nhân vật của năm'

Vụ trưởng Bộ Y tế được cộng đồng LGBT Việt vinh danh là 'Nhân vật của năm'
- Ông Nguyễn Huy Quang là một trong những nhân vật hiếm hoi không thuộc cộng đồng LGBT từng chiến thắng giải thưởng LGBTI+ Việt Nam tôn vinh.

Follow by Email