Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Victoria Beckham thuê Spice Girls phiên bản LGBT biểu diễn

Victoria Beckham thuê Spice Girls phiên bản LGBT biểu diễn
- Bà Beck thuê một nhóm nhạc LGBT hóa trang thành Spice Girls để biểu diễn ... Để phục vụ cho buổi tiệc, bà Beck đã mời nhóm nhạc LGBT mang tên ...

Follow by Email