Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Ứng viên Thủ tướng chuyển giới đầu tiên tại Thái Lan: "Chúng ta bình đẳng"

Ứng viên Thủ tướng chuyển giới đầu tiên tại Thái Lan: "Chúng ta bình đẳng"
- Những chủ trương vận động của đảng Mahachon bao gồm hợp pháp hóa mại dâm và tìm kiếm công bằng cho cộng đồng LGBT (gồm người đồng ...

Follow by Email