Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thụy Sĩ nỗ lực cải thiện bình đẳng hôn nhân dành cho cộng đồng LGBT

Thụy Sĩ nỗ lực cải thiện bình đẳng hôn nhân dành cho cộng đồng LGBT
- Thụy Sĩ tạo ra một dự thảo luật bình đẳng hôn nhân, trong đó vấn đề về cộng đồng LGBT được nhấn mạnh nhằm cải thiện chất lượng xã hội, đảm bảo ...

Follow by Email