WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Thủ tướng đồng tính Serbia có con đầu lòng

Thủ tướng đồng tính Serbia có con đầu lòng
- Tại một cuộc tuần hành của LGBT năm 2017 ở Belgrade, bà đã từ chối trả lời liệu mình có muốn hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Serbia hay ...

Follow by Email