Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thủ tướng đồng tính Serbia có con đầu lòng

Thủ tướng đồng tính Serbia có con đầu lòng
- Tại một cuộc tuần hành của LGBT năm 2017 ở Belgrade, bà đã từ chối trả lời liệu mình có muốn hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Serbia hay ...

Follow by Email