Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thông điệp của Tổng thống Trump giữa lúc chính trường Mỹ chia rẽ

Thông điệp của Tổng thống Trump giữa lúc chính trường Mỹ chia rẽ
- Đề cập vấn đề chăm sóc sức khỏe, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh cuộc chiến chống HIV/AIDS, theo đó ông kêu gọi hai phe Dân chủ và ...

Follow by Email