Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thời gian vừa qua, ngoài vai ngắn trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” và vai diễn thường ...

Thời gian vừa qua, ngoài vai ngắn trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” và vai diễn thường ...
- Vai Cô Đẩu của anh nhiều năm bị ấn định với hình tượng gay đến mức như năm ngoái đã gây bão tranh luận với cộng đồng LGBT, năm nay anh có ...

Follow by Email