Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Chương trình bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam phát động rầm rộ và... dừng lại ở khẩu hiệu

Chương trình bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam phát động rầm rộ và... dừng lại ở khẩu hiệu
- Những thành quả bước đầu của vấn đề xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV - AIDS. -Theo TS Khuất Thu Hồng: "Việc nghiên ...

Follow by Email