Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Chồng cũ tố "Tiểu Yến Tử" Huỳnh Dịch là người đồng tính, cố ý lừa kết hôn vì mục đích xấu?

Chồng cũ tố "Tiểu Yến Tử" Huỳnh Dịch là người đồng tính, cố ý lừa kết hôn vì mục đích xấu?
- Gần đây, Huỳnh Nghị Thanh - chồng cũ của "Tiểu Yến Tử" Huỳnh Dịch đã gây xôn xao với những phát ngôn về vấn đề LGBT trên xã hội khi bày tỏ ...

Follow by Email