Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Bệnh lao và gánh nặng cuộc sống

Bệnh lao và gánh nặng cuộc sống
- Trong đó, người mắc bệnh HIV/AIDS có nguy cơ bị bệnh lao cao gấp 30 lần người không nhiễm HIV. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và được ...

Follow by Email