Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Tùng Leo: Nhân vật trong Táo Quân có câu nói kỳ thị LGBT

Tùng Leo: Nhân vật trong Táo Quân có câu nói kỳ thị LGBT
- thì đây rõ ràng là vấn đề của giới LGBT", Tùng Leo khẳng định. Anh cũng khẳng định, hình ảnh nhân vật cô Đẩu không sai nên chỉ cần giảm lại phía ...

Follow by Email