Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Tom boy Bi Bảo hạnh phúc tiết lộ: Nhà ngoại giúp nên đã có nhà riêng, xe riêng bên Mỹ rồi, 2 đến ...

Tom boy Bi Bảo hạnh phúc tiết lộ: Nhà ngoại giúp nên đã có nhà riêng, xe riêng bên Mỹ rồi, 2 đến ...
- Tô Trần Bi Bảo và Hồ Quỳnh Nhi (Múi Xù) đang là cặp vợ chồng vô cùng hot trong cộng đồng LGBT, cặp đôi nhận được sự yêu mến không chỉ từ ...

Follow by Email