Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

RuPaul's Drag Race' thắng lớn tại giải thưởng của Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ

RuPaul's Drag Race' thắng lớn tại giải thưởng của Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ
- Thành công của nó đã gián tiếp thúc đẩy sự hiện diện của người LGBT trên truyền thông đại chúng mặc dù nghệ sĩ drag queen không nhất thiết phải ...

Follow by Email