Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Rapper đồng tính Kevin Fret bị bắn chết ngoài đường ở tuổi 24

Rapper đồng tính Kevin Fret bị bắn chết ngoài đường ở tuổi 24
- Rapper, người ủng hộ mạnh mẽ cộng đồng LGBT, Kevin Fret vừa bị bắn chết ở Puerto Rico khi mới 24 tuổi.

Follow by Email