WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

Quang Trung: 'Tôi đóng đồng tính, giả gái không chỉ để gây cười'

Quang Trung: 'Tôi đóng đồng tính, giả gái không chỉ để gây cười'
- Nhân vật thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới), là dạng vai tôi từng đóng nhiều từ kịch, phim sit-com đến phim điện ảnh Lô tô ...

Follow by Email