Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Quang Trung: 'Tôi đóng đồng tính, giả gái không chỉ để gây cười'

Quang Trung: 'Tôi đóng đồng tính, giả gái không chỉ để gây cười'
- Nhân vật thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới), là dạng vai tôi từng đóng nhiều từ kịch, phim sit-com đến phim điện ảnh Lô tô ...

Follow by Email