Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Nhóm chống đồng tính của Nga phản đối chiếu phim về nhóm nhạc Hàn Quốc BTS

Nhóm chống đồng tính của Nga phản đối chiếu phim về nhóm nhạc Hàn Quốc BTS
- Không ai trong số bảy thành viên của nhóm nhạc BTS công khai xác định là LGBT. Đầu năm nay, ban nhạc pop Nga SADO OPERA, hiện đang sống ...

Follow by Email