WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

Nhóm chống đồng tính của Nga phản đối chiếu phim về nhóm nhạc Hàn Quốc BTS

Nhóm chống đồng tính của Nga phản đối chiếu phim về nhóm nhạc Hàn Quốc BTS
- Không ai trong số bảy thành viên của nhóm nhạc BTS công khai xác định là LGBT. Đầu năm nay, ban nhạc pop Nga SADO OPERA, hiện đang sống ...

Follow by Email