WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

Người chuyển giới có nguy cơ cao bị quấy rối tình dục và cưỡng hiếp hơn

Người chuyển giới có nguy cơ cao bị quấy rối tình dục và cưỡng hiếp hơn
- Thậm chí họ còn không được gọi đúng tên và giới tính. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy cuộc hành trình đi tìm sự bình đẳng cho cộng đồng LGBT ...

Follow by Email