Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Nga hủy chiếu bộ phim hoà nhạc của nhóm BTS vì bị cho là đồng tính

Nga hủy chiếu bộ phim hoà nhạc của nhóm BTS vì bị cho là đồng tính
- Nhiều người trong cộng đồng LGBT cũng cảm thấy không hài lòng về việc này khi điều đó cho thấy người đồng tính đang phải chịu sự kì thị lớn tại ...

Follow by Email