Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Lo ngại lây nhiễm HIV qua ứng dụng hẹn hò đồng tính, fanpage LGBT Việt Nam lên tiếng

Lo ngại lây nhiễm HIV qua ứng dụng hẹn hò đồng tính, fanpage LGBT Việt Nam lên tiếng
- Nhiều thanh thiếu niên làm quen qua ứng dụng hẹn hò đồng tính và quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến lây nhiễm HIV.

Follow by Email