WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

Lo ngại lây nhiễm HIV qua ứng dụng hẹn hò đồng tính, fanpage LGBT Việt Nam lên tiếng

Lo ngại lây nhiễm HIV qua ứng dụng hẹn hò đồng tính, fanpage LGBT Việt Nam lên tiếng
- Nhiều thanh thiếu niên làm quen qua ứng dụng hẹn hò đồng tính và quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến lây nhiễm HIV.

Follow by Email