Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Linh Mỹ Nhi: 'Tôi muốn đem tiếng nói kêu gọi mọi người đẩy lùi sự kì thị với những người trong ...

Linh Mỹ Nhi: 'Tôi muốn đem tiếng nói kêu gọi mọi người đẩy lùi sự kì thị với những người trong ...
- Nếu có cơ hội đăng quang, điều đầu tiên Mỹ Nhi kêu gọi mọi người đẩy lùi sự kì thị với những người trong cộng đồng LGBT và người chuyển giới nói ...

Follow by Email