Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Hủ nữ lại 'bấn loạn' khi phát hiện cặp đồng tính soái ca 6 múi

Hủ nữ lại 'bấn loạn' khi phát hiện cặp đồng tính soái ca 6 múi
- Cặp đôi quen nhau tại một sự kiện dành cho người LGBT tại Đài Loan và sau đó chính thức hẹn hò trong năm 2018. Yêu xa, mỗi người một nước ...

Follow by Email