Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Hình tượng cô Đẩu trong Táo Quân có đụng chạm đến cộng đồng LGBT hay không?

Hình tượng cô Đẩu trong Táo Quân có đụng chạm đến cộng đồng LGBT hay không?
- Cụ thể, trong nhiều năm liền, cộng đồng LGBT trở thành đối tượng bị chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân chế giễu hình ảnh, đưa thông tin ...

Follow by Email