WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

Hai phim LGBT dẫn đầu danh sách đề cử giải BAFTA 2019

Hai phim LGBT dẫn đầu danh sách đề cử giải BAFTA 2019
- Trong đó, Bohemien Rhapsody là bộ phim LGBT có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại tính tới lúc này. Câu chuyện về Freddie Mercury và ban ...

Follow by Email