Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Để ủng hộ LGBT, các trường ở Nhật sẽ không hỏi học sinh giới tính gì khi điền tờ khai dự thi THPT

Để ủng hộ LGBT, các trường ở Nhật sẽ không hỏi học sinh giới tính gì khi điền tờ khai dự thi THPT
- Theo một khảo sát do tờ Asahi Shimbun thực hiện, chính sách mới này được đưa ra để nâng cao nhận thức về giới LGBT, đồng thời tránh gây khó xử ...

Follow by Email