Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Chị trợ lý của anh" miệt thị người đồng tính như "Táo quân"?

Chị trợ lý của anh" miệt thị người đồng tính như "Táo quân"?
- Đặc biệt là thái độ được cho là đã “đụng chạm” với các nhân vật đồng tính và cộng đồng LGBT. Phim với nội dung xoay quanh câu chuyện giữa một ...

Follow by Email