WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

Chị trợ lý của anh" miệt thị người đồng tính như "Táo quân"?

Chị trợ lý của anh" miệt thị người đồng tính như "Táo quân"?
- Đặc biệt là thái độ được cho là đã “đụng chạm” với các nhân vật đồng tính và cộng đồng LGBT. Phim với nội dung xoay quanh câu chuyện giữa một ...

Follow by Email