Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Chau Kim Sang: Từ cậu bé Khơ-me bán hàng rong giữa Sài Gòn đến Top 10 mỹ nhân The Tiffany ...

Chau Kim Sang: Từ cậu bé Khơ-me bán hàng rong giữa Sài Gòn đến Top 10 mỹ nhân The Tiffany ...
- Khi ra ngoài, mình cũng ít bị những tác động tiêu cực từ những người kỳ thị với cộng đồng LGBT. Cũng nhờ vậy, Sang vẫn thấy cuộc đời mình có ...

Follow by Email