WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

Cấp thuốc điều trị kháng vi rút HIV cho người nhiễm có thẻ BHYT

Cấp thuốc điều trị kháng vi rút HIV cho người nhiễm có thẻ BHYT
- Thông tư 27 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế BHYT) và khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS có hiệu lực từ ngày ...

Follow by Email