Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Bộ trưởng Y tế cấm cán bộ sử dụng xe ô tô công phục vụ việc riêng dịp Tết

Bộ trưởng Y tế cấm cán bộ sử dụng xe ô tô công phục vụ việc riêng dịp Tết
- Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Cục Quản lý Khám, chừa bệnh và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở điều trị nghiện các chất ...

Follow by Email