WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

Bộ trưởng Y tế cấm cán bộ sử dụng xe ô tô công phục vụ việc riêng dịp Tết

Bộ trưởng Y tế cấm cán bộ sử dụng xe ô tô công phục vụ việc riêng dịp Tết
- Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Cục Quản lý Khám, chừa bệnh và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở điều trị nghiện các chất ...

Follow by Email