Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Bill Gates tiết lộ khoản đầu tư "khủng" nhất

Bill Gates tiết lộ khoản đầu tư "khủng" nhất
- Vị tỷ phú cho biết khoản đầu tư 10 tỷ USD vào Liên minh Gavi (Gavi, the Vaccine Alliance), Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS (Global Fund) và ...

Follow by Email