WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Tumblr chuẩn bị xoá sổ nội dung 'nhạy cảm', số đông người dùng phản đối

Tumblr chuẩn bị xoá sổ nội dung 'nhạy cảm', số đông người dùng phản đối
- Chính sách này đã vấp phải sự phản đối lớn từ cộng đồng LGBT và không ít người dùng khi Tumblr vốn được xem như một nơi an toàn để chia sẻ ...

Follow by Email