WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Thiên Phú Người ấy là ai tập 8: 'Đừng nói cộng đồng LGBT không có tình yêu'

Thiên Phú Người ấy là ai tập 8: 'Đừng nói cộng đồng LGBT không có tình yêu'
- Anh muốn khẳng định cho mọi người rằng, trong cộng đồng LGBT cũng luôn có tình yêu. Trong tập 8, MC Trấn Thành chia sẻ Thiên Phú là người em ...

Follow by Email