Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Thiên Phú Người ấy là ai tập 8: 'Đừng nói cộng đồng LGBT không có tình yêu'

Thiên Phú Người ấy là ai tập 8: 'Đừng nói cộng đồng LGBT không có tình yêu'
- Anh muốn khẳng định cho mọi người rằng, trong cộng đồng LGBT cũng luôn có tình yêu. Trong tập 8, MC Trấn Thành chia sẻ Thiên Phú là người em ...

Follow by Email