WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Nga không thể tiếp tục cấm các sự kiện LGBT với tuyên bố này của tòa án hàng đầu châu Âu?

Nga không thể tiếp tục cấm các sự kiện LGBT với tuyên bố này của tòa án hàng đầu châu Âu?
- Tuy nhiên phía Nga vẫn chưa có động thái gì trước phán quyết này của Tòa án Nhân quyền châu Âu về quyền LGBT.

Follow by Email