WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Doanh nghiệp Việt "ứng xử" thế nào khi thị trường Trung Quốc ngày càng "khó tính"?

Doanh nghiệp Việt "ứng xử" thế nào khi thị trường Trung Quốc ngày càng "khó tính"?
- Đó là kiểu làm ăn chộp giật" - ông Nam nhìn nhận và cho biết: "Bây giờ Trung Quốc đã thay đổi, trở thành một thị trường khó tính. Họ mua hàng cũng ...

Follow by Email