Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Cộng đồng LGBT tranh cãi xung quanh quy tắc mới của Facebook

Cộng đồng LGBT tranh cãi xung quanh quy tắc mới của Facebook
- Chính sách nội dung mới này sẽ gây không ít bất tiện trong giao tiếp của cộng đồng LGBT bằng cách không cho phép họ thảo luận về danh tính.

Follow by Email