Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Chiếu phim 'Finding Phong' trong hội thảo về quyền LGBT

Chiếu phim 'Finding Phong' trong hội thảo về quyền LGBT
- Viện Pháp tại TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo Giới tính, bản dạng và quyền LGBT (đồng tính nữ, nam, song tính, chuyển giới) vào 18 giờ 30 ngày 18.12 ...

Follow by Email