Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Đã là thời trang, làm gì còn khoảng cách giới tính?

Đã là thời trang, làm gì còn khoảng cách giới tính?
- Theo như nghiên cứu của GLAAD, có 12% người trẻ thời đại này có xu hướng tình dục và giới tính khác với giới tính mà họ được sinh ra, sự gia tăng ...

Follow by Email