Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Xúc động với hình ảnh hàng nghìn người diễu hành ủng hộ LGBT trong mưa

Xúc động với hình ảnh hàng nghìn người diễu hành ủng hộ LGBT trong mưa
- Những người diễu hành tiếp tục kêu gọi luật pháp chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục và các cơ sở trung lập về giới tính ...

Follow by Email