Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Xâm hại tình dục trẻ em: Tội ác không thể dung thứ

Xâm hại tình dục trẻ em: Tội ác không thể dung thứ
- cần sớm dạy cho con những kiến thức về giới tính, cách nhận diện và xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra để trẻ có thể tự bảo vệ mình.

Follow by Email