WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Vén màn bí mật về các trại chữa trị đồng tính tại Ecuador

Vén màn bí mật về các trại chữa trị đồng tính tại Ecuador
- Các nhà vận động quyền LGBT kêu gọi Tòa án đưa vấn nạn này ra ánh sáng để kết thúc hơn một thập kỉ lạm dụng. Cayetana Salao, thuộc Taller de ...

Follow by Email