Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Vén màn bí mật về các trại chữa trị đồng tính tại Ecuador

Vén màn bí mật về các trại chữa trị đồng tính tại Ecuador
- Các nhà vận động quyền LGBT kêu gọi Tòa án đưa vấn nạn này ra ánh sáng để kết thúc hơn một thập kỉ lạm dụng. Cayetana Salao, thuộc Taller de ...

Follow by Email