Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Tỉ lệ nhiễm HIV ở Trung Quốc tăng, nguyên nhân là do kì thị người đồng tính?

Tỉ lệ nhiễm HIV ở Trung Quốc tăng, nguyên nhân là do kì thị người đồng tính?
- Trung Quốc có khoảng 70 triệu người trong cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới). Một cuộc khảo sát gần 30.000 người LGBT Trung ...

Follow by Email