WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Thống đốc Tanzania tuyên bố bắt giữ hàng loạt người đồng tính với lí do này

Thống đốc Tanzania tuyên bố bắt giữ hàng loạt người đồng tính với lí do này
- Cộng đồng LGBT ở Tanzania phải chịu sự kì thị, phân biệt đối xử, bạo lực nặng nề. Họ phải đối mặt với mức án 30 năm tù theo luật đất nước này.

Follow by Email