WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Quan hệ đồng tính có xu hướng tình dục không ổn định

Quan hệ đồng tínhxu hướng tình dục không ổn định
- Nghiên cứu của Bell và Weinberg cho thấy xu hướng cưỡng chế tình dục phổ biến ở người đồng tính nam. Theo đó, 83% nam giới đồng tính được ...

Follow by Email