Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Qua bộ phim "Đi tìm Phong": Nhiều phụ huynh còn mơ hồ về LGBT

Qua bộ phim "Đi tìm Phong": Nhiều phụ huynh còn mơ hồ về LGBT
- Trong mấy tuần qua, bộ phim tài liệu “Đi tìm Phong” kể về hành trình chuyển giới của một họa sĩ trẻ đã nhận được sự quan tâm của dư luận ...

Follow by Email