Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Phát ngôn động chạm cộng đồng LGBT, thí sinh team Thanh Hằng bị tung ảnh nghi ngờ giới tính ...

Phát ngôn động chạm cộng đồng LGBT, thí sinh team Thanh Hằng bị tung ảnh nghi ngờ giới tính ...
- Bài viết bức xúc vì Mạc Trung Kiên có lời lẽ không đúng với cộng đồng LGBT. Đồng thời cũng tung những bức ảnh nghi ngờ Trung Kiên cũng thuộc ...

Follow by Email