WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Nở rộ chương trình cho người LGBT: Cần lắm sự nhân văn!

Nở rộ chương trình cho người LGBT: Cần lắm sự nhân văn!
- Ngày càng có nhiều gameshow, talkshow dành cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Khán giả hy vọng các chương trình sẽ mang đến ...

Follow by Email