Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Nở rộ chương trình cho người LGBT: Cần lắm sự nhân văn!

Nở rộ chương trình cho người LGBT: Cần lắm sự nhân văn!
- Ngày càng có nhiều gameshow, talkshow dành cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Khán giả hy vọng các chương trình sẽ mang đến ...

Follow by Email