Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Những bệnh dịch gây chết người nhiều nhất trong lịch sử

Những bệnh dịch gây chết người nhiều nhất trong lịch sử
- Trong thế kỷ qua, bệnh cúm gây ra nhiều cái chết hơn HIV/AIDS. Hàng năm thế giới có khoảng 4 triệu người bị cúm, trong đó 250.000 ca tử vong.

Follow by Email