WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Lý giải nguyên nhân người đồng tính nữ dễ mắc bệnh tim hơn

Lý giải nguyên nhân người đồng tính nữ dễ mắc bệnh tim hơn
- Các nghiên cứu đã cho thấy rằng: các thành viên của cộng đồng LGBT dễ bị chứng rối loạn tâm thần lớn hơn gấp ba lần so với những người bình ...

Follow by Email