WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Lạm dụng vấn đề giới tính, “Bohemian Rhapsody” sỉ nhục huyền thoại Freddie Mercury?

Lạm dụng vấn đề giới tính, “Bohemian Rhapsody” sỉ nhục huyền thoại Freddie Mercury?
- diễn đình đám của Queen tại sân khấu Live Aid diễn ra vào năm 1985, trong khi mãi đến năm 1987, Freddie mới được chẩn đoán mắc HIV/AIDS.

Follow by Email