Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Lạm dụng vấn đề giới tính, “Bohemian Rhapsody” sỉ nhục huyền thoại Freddie Mercury?

Lạm dụng vấn đề giới tính, “Bohemian Rhapsody” sỉ nhục huyền thoại Freddie Mercury?
- diễn đình đám của Queen tại sân khấu Live Aid diễn ra vào năm 1985, trong khi mãi đến năm 1987, Freddie mới được chẩn đoán mắc HIV/AIDS.

Follow by Email